Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Біографічна довідка

Гирич Ігор Борисович народився 23 вересня 1962 р. у м.Києві в родині службовців. З 1969 – по 1979 рр. навчався у київський середній школі №131. Після закінчення десятирічки вступив до київського університету Т.Шевченка на вечірнє відділення історичного факультету, яке скінчив у 1987 р.

Паралельно з навчанням в університеті у 1979-1989 рр. працював у Центральному державному історичному архіві України (ЦДІА) у м.Києві. Був на посадах охоронця фондів, молодшого наукового співробітника, наукового, старшого наукового та провідного співробітника у відділі публікації та використання документів. У 1983-1985 рр. був на строковій службі в лавах Радянської армії в будівельних військах.

І.Б.Гирич

З 1989 р. працював спершу в Археографічній комісії НАН України на посаді молодшого наукового співробітника. З реорганізацією останньої у 1991 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім.М.Грушевського НАН України (ІУАД). У 1992-1995 рр. був головним редактором історичного часопису «Старожитності». З середини 1990-х рр. співпрацював з кількома періодичними виданнями. Є членом редколегії журналів «Пам’ять століть», «Генеза», «Пам’ятки України», «Молода нація», «Історія в школах України», «Україна модерна».

У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Архів М.Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М.Грушевський, С.Єфремов, В.Липинський, М.Василенко). З 1996 р. – старший науковий співробітник ІУАД. З 2002 р. завідувач відділом джерел з історії України ХІХ-поч.ХХ ст. цього інституту, зав.сектором грушевськознавства.

З середини 1990-х років працює з частковою зайнятістю на посаді наукового співробітника в Інституті європейських досліджень ім. В.Липинського НАН України.

З 1991 р. є членом Українського історичного товариства (УІТ), секретарем та заступником голови його київського осередку, з поч. століття фактичний голова осередку. З 1996 р. є заступником головного редактора друкованого органу УІТ, журналу «Український історик». З цього ж року почав працювати завідувачем редакції історичної літератури у видавництві педагогічної літератури «Генеза», з 1999 р. по жовтень 2001 р. – виконуючий обовязки головного редактора. З жовтня 2001 р. – директор видавництва Львівської богословської академії. З кінця 2001 р. – по жовтень 2002 р., заступник головного редактора журналу «Україна модерна» (Львів). З травня 2002 – заступник головного редактора журналу «Пам’ятки України», з жовтня 2002 р. –заступник головного редактора журналу «Молода нація» та науковий консультант видавництва «Смолоскип». З 2003 року –заступник головного редактора журналу «Історія в школах України».

Дійсний член УІТ з поч. 1990-х рр. Член-кореспондент Української вільної Академії наук (США) з 1998 р. Дійсний член Наукового товариства ім.Шевченка з грудня 2005 р. Рішенням Вищої атестаційної комісії від 13.06.2006 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.

Написав близько двохсот п’ятдесяти наукових й науково-популярних статей, документальних публікацій, історико-публіцистичних статей, рецензій, які друкувалися в журналах та альманахах «Український історик», «Архіви України», «Київська старовина», «Київ», «УІЖ», «Вісник НАН України», «Генеза», «пам’ять століть», «пам’ятки України», «Записки НТШ», »Україна модерна», «Молода нація», «Історія в школах України», «Хроніка 2000», газетах «Старожитності», «Андріївський узвіз», «Вечірній Київ», «Історія України», «Українське слово», «День», «Дзеркало тижня», «Критика» та ін. часописах та спеціалізованих збірниках Інститута історії та ІУАД, зокрема в «Українському археографічному щорічнику».

Бере участь у виданні повного зібрання творів М.Грушевського (відповідальний секретар видання, автор концепції 50-ти томника) й В.Липинського. Співупорядник або науковий редактор кількох десятків архівно-документальних збірників, історіографічних праць та збірників наукових статей, що видавалися ЦДІА України у м.Києві, ІУАД, УІТ, видавництвами «Генеза», «Олени Теліги», «Смолоскип». Зокрема про селянський та робітничий рух в Україні другої половини ХІХ ст., «Описи Київського намісництва др.пол. ХVІІІ ст., праць Л.Винара, О.Оглоблина, «Енциклопедичного довідника. Історія України» та ін.

Коло наукових зацікавлень: грушевськознавство, українська історіографія, персоналістика діячів модерної доби (др.пол.ХІХ – поч.ХХ ст.), інтелектуальна історія, історія культури, історична топографія, києвознавство, джерелознавство (епістологія), історія України ХІХ-поч.ХХ ст., історіософія, збереження культурних цінностей і пам’яток архітектури, історична освіта в сучасній школі.

Розділи сайту