Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Вибраний список праць

Роки публікації

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Діаграма наукової активності І.Гирича

Діаграма наукової активності І.Гирича

1980

1. Попередник моста метрополітену // Вечірній Київ. – 1980. – 4 серпня. – № 180 (10998). – С. 3.

1988

2. Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва // Пам’ятки України. – 1988. – № 3. – С. 58-59.

1989

3. Документи академіка М.Грушевського у фонді 1235 ЦДІА України у м.Києві // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53-63.

1990

4. План Києва 1786 р. як історико-топографічне джерело // Географічний фактор в історичному процесі. – К., Наукова думка, 1990. – С. 77-85. (у співавторстві з Т.Лютою)

1991

5. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський // Старожитності. – 1991. – Ч. 7. – С. 10-11.

6. Фонд 1235: документи свідчать // Вісник НАН України. – 1991. – № 9. – С. 61-63. [Фонд М.С. Грушевського]

7. До історії топографії Печерської частини Києва (за матеріалами Київської інженерної команди) // Проблеми історичної географії України. Збірник наукових праць. К., 1991, с. 54-61.

1992

8. До історії ВУАН. М.Грушевський і А.Кримський // Український археографічний щорічник. – Вип.1. – К.1992. – С. 332-351 (у співавторстві з С. Кіржаєвим).

9. Із листування С. Єфремова і М.Грушевського // Записки НТШ. – Т.ССХХІV. – 1992. – С. 324-372 (у співавторстві з В.Сініциною).

10. Листування М.Грушевського до О.Грушевського (до проблеми взаємин двох братів) // Український історик. – 1991-1992. – Ч. 3-4, 1-4 (110-115). – С. 416-432.

11. Щоденник М.Грушевського як історичне джерело // Там само. – С. 344-351.

12. Лицар української державності (нарис життя і діяльності В.Липинського) // Архіви України. – 1992. – № 1-3. – С. 34-43.

13. Архів М.Грушевського // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 29-37.

14. Архів-музей переходової доби про руйнацію київських пам’яток у 1918-1942 рр // Старожитності. – 1992. – Ч. 1(17). – С. 5.

15. Документальні видання та публікації пам’яток історичної думки України (1985-1990) // Український археографічний щорічник. – К., 1992. – С. 442-450.

16. Бібліографія науково-популярних і популярних праць М.С. Грушевського з історії України // М.Грушевський. Ілюстрована історія України. – К., 1992. – С. 536-539.

17. В’ячеслав Липинський. Листи до М.Грушевського [публікація фрагментів листів] // Старожитності. – 1992. – Ч. 7(23) . – С. 6-7. Без підпису.

18. Відлуння анафеми [зняття анафеми з гетьмана І.Мазепи] // Старожитності. – 1992. – Ч. 13(29). – с.2. Підпис І.Борисенко.

19. Іван Огієнко: Хроніка життя і спадщина // Старожитності. – 1992. – Ч. 4(20). – С. 4.

20. Будинок Мазепи – Музей державності. Наш коментар // Старожитності. – 1992. – Ч. 5(21). – С. 16.

21. Проф.Любомир Винар: «Нашим головним завданням було задержати і розвинути наукову схему історії України / інтерв’ю та біографічна стаття // Старожитності. – 1992. – Ч. 15(31). – С. 7.

22. Пріцак Омелян: «Як «вибухла» Україна» / інтерв’ю + біографічна стаття // Старожитності. 1992. – Ч. 9(25). – С.1, 4-5.

23. Ярослав Дашкевич: «Дивитися на історію не крізь рожеві або чорні окуляри» / інтерв’ю + біографічна стаття // Старожитності. – 1992. – Ч. 16-17(32-33). – С. 4-5.

24. «Аттестат зрелости» [М.Грушевського]. [публікація документа] // Старожитності. – 1992. – Ч. 18-19(34-35). – С. 4.

25. Київські адреси історика [М.Грушевського] // Старожитності. – 1992. – Ч. 20(36). – С. 9. Підпис Борисенко.

26. В’ячеслав Липинський: «Без держави немає нації» // Старожитності. – 1992. – Ч. 7 (23). – С. 6.

1993

27. Видубицький монастир після вибуху звіринецьких порохових льохів у 1918 р. // Пам’ятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 192-193.

28. Публікації С. Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917-1919 рр. (за архівним примірником з бібліотеки літературознавця) // Український археографічний щорічник. – К., 1993. – Вип.2. – С. 336-375.

29. Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) // Там само. – С. 384-391.

30. Німці в Києві // Пам’ятки України. – 1993. – Ч. 1-6. – С. 17-19.

31. Безхребетне в ранзі «Національного» [Історичний музей України] // Старожитності. – 1993. – Ч. 5-6(41-42). – С. 3. Підпис І.Борисенко.

32. Добрий внесок [рецензія на книгу про М.Василенка] // Старожитності. – 1993. – Ч. 2(38). – С. 29.

33. «Український Никодим»: Василь Федорович Симиренко // Старожитності. – 1993. – Ч. 9-10(45-46). – С. 14-15.

34. З династії славетних Антоновичів: «Ми дістанемо свіжий приплив міграції і будемо далі працювати» / інтерв’ю з Марком Антоновичем + біографічна стаття // Старожитності. – 1993. – Ч. 19-24(54-59). – С. 24-27.

35. Про федералізм М.Грушевського // Старожитності. – 1993. – № 9-10. – С. 15.

1994

36. В.Липинський і М.Грушевський у дореволюційні часи // Вячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – Київ-Філадельфія. – 1994. – С. 53-59.

37. В.Липинський у довоєнний час (у світлі листування з культурними діячами України) // Там само. – С. 143-149.

38. М.Грушевський та В.Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди // Академія пам’яті проф. В.Антоновича. – К. : 1994. – С. 133-160.

39. Листи В.Герасимчука до М.Грушевського // В.Герасимчук: Життя і творчість (1880-1944). Матеріали до історії козаччини ХVІІ віку. Львівські історичні праці. – Вип.1. – Л., 1994. – С. 48-95. (у співавторстві з Н.Самсонік).

40. Вячеслав Липинський і Михайло Грушевський (до історії політичних і наукових стосунків) // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць міжнародної конференції НТШ до 125 річниці з дня народження. – Л., 1994. – С. 306-317.

41. Релігія і церква в житті й творчості Михайла Грушевського // М.С. Грушевський. Духовна Україна (збірка творів). – К., 1994. – С. 521-544 (у співавторстві з В.Ульяновським).

42. Внесок «Укранського історика» в грушевськознавство // Український історик. – 1994. – Ч. 1-4(120-123). – С. 102-109.

43. Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра // Записки НТШ. – Т. CCXXVII. – Л., 1994. – С. 379-381.

44. Ukrainian Historian Turns Thirty (1963 – 1993) // Ethnic Forum. – Vols. 13-14. – Nos 1-2. – 1993 -1994. – PP. 81-86.

1995

45. Листи М.Грушевського до В.Кузіва // Український історик. – 1995. – Ч. 1-4 (124-127). – С. 190-203.

46. Археографічне опрацювання епістолярної спадщини українських громадських і політичних діячів кінця ХІХ-першої третини ХХ ст // Архіви України. – 1995. – № 4-6. – С. 81-88.

47. Щоденник М.Грушевського (1904-1910 рр.) // Київська старовина. – 1995. – № 1. – С. 10-30.

48. «Носитель державної української ідеї» [про статтю М.Грушевського «Мазепинство» і «Богданівство»] // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 8-10.

49. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського [пожежа будинку Грушевського у Києві на Паньківській вулиці у січні 1918 р.] // Пам’ятки України. – 1995. – № 1. – С. 103-104.

50. Засновник грушевськознавства [про проф. Л.Винара] // Любомир Винар. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. – Нью-Йорк – Київ – Торонто, 1995. – С. 18-22.

51. «Люде смертні, народи вічні» [До історії написання неопублікованої праці М.С. Грушевського «Зайві сумніви» (на смерть О.Русова)] // Старожитності. – 1995. – № 1-2(68-69). – С. 7.

1996

52. Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М.Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1-3(238). – С. 7-11.

53. [Рецензія:] О.Ф.Кістяківський. Щоденник (1874-1885) // Генеза. – № 1(4). – 1996. – С. 193-195.

54. М.Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кін.ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1-4(128-131). – С. 142-187.

55. Між російським і українським берегами. В.І.Вернадський і національне питання (в світлі щоденника 1917-1921 рр.) // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Л., 1996. – С. 735-756.

56. В.Антонович – будівничий історіософських засад нової України // Третя академія пам’яті проф. В.Антоновича. – К., 1996. – С. 28-35.

57. Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м.Києві). [упорядник]. – К.: «ІУА». – 1996. – 108 с.

58. Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 102-119.

59. [Передмова до протоколу допиту А.Ніковського «Історія масонства в Росії на поч.ХХ ст.»] // «Генеза». – 1996. – Ч. 1(4). – С. 149-150.

60. Ще до проблеми «Аркас і Грушевський» [у додатку листування М.Грушевського й Ф.Матушевського, 3 листи, 1908 р.] // Історичний збірник. Історія, історіографія, джерелознавство (статті, розвідки, замітки, есе). – К.:ІНТЕЛ, 1996. – С. 221-230.

61. Архів М.Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху (М.Грушевський, С. Єфремов, В.Липинський, М.Василенко). Автореферат дисертації. – К. : 1996. – 24 с.

1997

62. Організація М.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894-1914) // Український історичний журнал. – 1997. – № 1. – С. 72-86.

63. Ще раз про схему української історії [з приводу книги Н.Яковенко «Нарис історії України»] // Генеза. – 1997. – № 1(5). – С. 138-141.

64. Рецензія на кн.: З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. / упор. В.Короткий, В.Ульяновський. К,1994 // Український історик. – 1997. – Ч. 1-4 (132-135). – С. 354-355.

65. Деякі питання організації М.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. – Київ – Седнів 18-21 Х. 1993 р. – К., 1997. – С. 266-295.

66. Матеріали дискусії [Київська археографічна комісія і політична ситуація в Україні в др. пол. ХІХ ст.] // Там само. – С. 413-419.

67. «Скорбное бесчуствие» до українського Києва (міркування з приводу книги О.Анісімова «Скорбное бесчуствие») // Пам’ятки України. – 1997. – Ч. № 3(116). – С. 122-125

68. Неопубліковане в київській архівній спадщині М.Грушевського й справа видання повного зібрання творів історика // Спеціальні історичні дисипліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. пр.: На пошану іст., засл.діяча науки і техніки України, д-ра іст. наук Марії Дмитрієнко (до 35-річчя наук. діяльності). – К., 1997. – С. 90-95.

69. Вріз до статті В.Галайби «Пам’ятник Миколі І в Києві» // Пам’ятки України. – 1997. – Ч. 3 (116). – С. 82-83.

70. Вріз до «Записки для огляду руських старожитностей» // Там само. – С. 96.

1998

71. [до 50-ліття від дня народження С. І.Білоконя] // Пам’ятки України. – 1998. – № 3-4. – С. 139-145.

72. Речники українськості і «русскости» [національна свідомість у вчених – природничників] // Пам’ятки України. – 1998. – № 3-4. – С. 168-171. (у співавторстві з О.Рибалко)

73. Київська ідея і українська справа // Пам’ять століть. – Травень-червень. – № 3. – 1998. – С. 5-23.

74. Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і втрачені // «Пам’ятки України». – 1998. – № 1. – С. 58 -63. (у співавторстві з О.Рибалкою)

75. Професор Любомир Винар і сучасне грушевськознавство // Любомир Винар. Грушевськознавство: генеза і історичний розвиток. – Київ – Львів – Париж – Нью Йорк – Торонто, 1998, с. 119-126.

76. Київський музей Переходової доби (1942) // Український історик. – 1998. – чч.1-4(136-139). – с.191-196.

77. Польські кореспонденти Михайла Грушевського // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 1998. – S. 211-218.

Столиця України-Руси // Історичний календар-1999. – К., 1998. – С. 12 – 13.

Батько народництва (Володимир Антонович) // Там само. – С. 29-31.

1999

78. Нове цінне джерело в галузі грушевськознавства // В.Пристайко, Ю.Шаповал. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931-1934). – К.: Критика, 1999. – С. 5-19.

79. Вячеслав Липинський у світлі його листування за дореволюційних часів // Український історик. – Ч. 2-4(141-143). – 1999. – С. 110-142

80. Вячеслав Липинський – речник суспільної злагоди // Хроніка 2000. – Випуск 31-32. – К.,1999. – С. 238-245.

81. До історії УММАН: коментар // Пам’ятки України. – 1999. – Ч. 1(122). – С. 139-140 [Української Мазепинсько-Могилянської Академії наук].

81. На підступах до «Зводу пам’яток» (рецензія на: Пам’ятки Києва. Путівник. – К. : 1998) // Там само. – С. 174-175.

82. Найновіша праця про Михайлівський Золотоверхий монастир. (рецензія на книгу М.Дегтярьов, А.Реутов «Михайлівський Золотоверхий монастир», К. : 1997) // Там само. – С. 176.

83. Руйнували, рятували …(передмова до стенограми засідань комісії із зносу Михайлівського собору) // Там само. – С. Х.

84. Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії (на тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського) // Михайло Грушевський і українська історична наука. – Львів, 1999. – С. 47-64.

85. М.Грушевський і М.Василенко : до історії творчих контактів // Український археографічний щорічник. Випуск 3/4. – К. : 1999, С. 344-355.

86. Пам’ятник Грушевському в Києві // Вечірній Київ. – 1999. – 26 січня. – № 17 (16193). – С. 6.

2000

87. Біля джерел наукового грушевськознавства // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Л.-Р.Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ-Нью-Йорк-Торонто-Париж-Львів, 2000. – С. 85-93.

88. Чи суперечить національний міф історичній правді ? // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог. – К., 2000. – С. 47-54.

89. Суперечливі питання історії України та відображення їх у сучасних підручниках для 7-8 класів // Історія в школах України. – 2000. – № 2 – С. 6-9.

90. Михайло Брайчевський // Там само. – С. 48-49.

91. Видання україномовних епістолярних джерел кін.ХІХ – сер.ХХ ст. Методичні рекомендації / Серія «Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика».Вип.38. – К.:УДНДІАСД, 2000. – 48 с. (у співавторстві з В.Ляхоцьким)

92. «Народництво» та «державництво» в українській історіографії: проблема змістовного наповнення понять // Молода нація. Альманах. – К.: «Смолоскип», 2000. – Ч. 4. – С. 5-30.

93. В.Липинський і сучасна українська історіографія // Вісті УВАН, ч.2. – Нью-Йорк, 2000. – С. 63-71.

2001

94. Наукова і літературна спадщина М.Грушевського: погляд сучасника // Память століть. – 2001. – N 2(28). – С. 20-27.

95. Спадщина М.Грушевського і сьогодення //Архівознавство, археографія, джерелознавство. Вип.4. Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001. – С. 115-134.

96. Листи Вячеслава Липинського до Михайла Грушевського [передмова, тексти, коментарі]. Листування Михайла Грушевського. Серія: епістолярні джерела грушевськознавства. Т.ІІ. – Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто. – 2001. – С. 271-329, 389-397.

97. «Киевский альбом» – перші рефлексії. Яким мав би бути історичний часопис про Київ // Пам’ятки України. – 2001. – Ч. 1-2. – С. 204.

98. Чи суперечить національний міф історичній правді? // Історія України. – 2001. – № 2 (210). – С. 4-5.

99. Спадщина М.Грушевського і сьогодення // Історія України. – 2001. – № 43 (251). Листопад. – С. 4-7.

Твір, зрозумілий академіку і прибиральниці. [рецензія на книжку Ю.Шаповала «Україна ХХ століття»] // «День». – 2001. – 3.08. – № 137. – С. 22.

2002

100. Симон Петлюра і українська дореволюційна соціал-демократія // Історія в школах України. – 2002. – № 3. – С. 47.

101. Політична публіцистика Михайла Грушевського // Грушевський М.С. Твори: У 50 т./ Редкол.:П.Сохань,Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов.ред.П.Сохань. – Львів: Світ,2002. – Т.1: Серія «Суспільно-політичні твори (1894-1907)». – С. 47-62.

102. [рецензія] «Энциклопедия жизни и творчества Н.И.Костомарова. Киев-Донецк, 2001. – 570 с // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1(22)-С. 247-249.

103. Чи треба тужити за втраченим ім’ям ? [Наконечний Євген. Украдене ім’я: Чому русини стали українцями. – Львів, 2001. – 400 с.] //Український археографічний щорічник. – Вип.7. – Київ – Нью-Йорк, 2002. – С. 432-435.

104. Щоденник М.Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1-4(152-155). – С. 96-127. (спільно з О.Тодійчук)

105. Михайло Грушевський і церква // Український церковно-історичний журнал. – 2002. – № 1(2) (червень-серпень). – С. 4-13.

106. У тіні В.Липинського (Андрій Жук як політичний мислитель й дослідник історії визвольного руху) // Молода нація. Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 8-45.

107. «Федераліст» очима «самостійника» (до історії написання статті А.Жука «М.Грушевський та СВУ») // Молода нація.Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 83-110.

108. Канадський архів Андрія Жука // Молода нація.Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 168-176

109. [рецензія] І.Чорновол. Польсько-українська угода 1890-1894 рр. // Україна модерна. – Число 7. – Львів 2002. – С. 220-225.

110. «Приєднання чи возз’єднання ?» М.Брайчевського // Лаврський альманах. – Випуск 8. – К., 2002. – С. 64-65.

111. Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування). [підготовка текстів] // Молода нація. – 2002. – № 3(24). – С. 177-240.

112. Андрій Жук. Проф.М.Грушевський і СВУ в роках Першої світової війни. [публікація статті, копіювання, коментарі] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 111-134.

113. Листи М.Грушевського й Д.Дорошенка до А.Жука [публікація, археографічні примітки] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 106-110.

114. Писання А.Жука у берлінський газеті «Український прапор» [публікація, копіювання] // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 270-274.

115. Працю Сергія Білоконя відзначено Шевченківською премією // Пам’ятки України. – 2002. – Ч. 2 (135). – С. 180.

116. Історичні мандрівки Києвом // Історія в школах України. – 2002. – № 4. – С. 33-38; № 5. – С. 39-46.

117. Михайло Грушевський: зібрання творів у 50-ти томах // Молода нація: Альманах. – К.:Смолоскип, 2002. – № 1(22). – С260-262.

118. 150 років Центральному державному історичному архіву України у м.Києві // там само. – Хроніка. Інформація. – С. 318-319.

119. Виставка, присвячена річниці смерті М.Брайчевського // Там само. – С. 319-320.

120. «Володар Княжої гори» – виставка пам’яті академіка М.Біляшівського // Там само. – С. 320-321.

121. Презентація першого історичного роману про М.Грушевського // Там само. – 2002. – № 2(23). – С. 354-356.

122. Презентація першої української «Історії Польщі» // Молода нація. Альманах. – 2002. – № 3(24). – С. 276-278.

123. Десять років Інституту історичних досліджень у Львові // Там само. – С. 278-279.

124. Кирило і Мефодій // Історія в школах України. – 2002. – № 1. – С. 48-49.

2003

125. «Кіев кислих щей» Анатоля Макарова // Київ. – 2003. – Травень. – № 5. – С. 127-133.

126. Вячеслав Липинський у світлі його листування з дореволюційних часів // В.Липинський. Листування / під ред. Я.Пеленського. – Т. 1. А-Ж. – Київ-Філадельфія, 2003. – С. 83-118.

127. Листи В.Липинського до О.Барвінського, М.Вороного, Б.Грінченка, М.Грушевського, В.Доманицького, Д.Донцова, частково Д.Дорошенка й А.Жука [тексти листів та коментарі, іменний та географічний покажчик] // Вячеслав Липинський. Листування / під ред.Я.Пеленського. – Т.1. – Київ-Філадельфія, 2003. – С. 175-183, 267, 343-412, 479-578, 660-684, 849-851, 871-881, 887-897, 908-910.

128. Роль історії в системі орієнтаційних цінностей: до проблеми викладання історії України ХІХ – початку ХХ ст // Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 16-21.

128. Коментар [до статті «Приєднання чи возз’єднання ?» М.Брайчевського] // Переяславська рада 1654 р. – К.:Смолоскип,2003. – С. 419-425.

129. Листування З.Книша і А.Жука з приводу книжки про М.Міхновського // Молода нація. – 2003. – № 2(27). – С. 170-172.

130. [рецензія] Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994 / Упорядники: Г.Болотова, І.Бутич, Н.Грабова, О.Купчинський, Д.Пельц, Г.Сорока. Львів, 2001. 731 с. // Україна модерна. – К.-Л.: Критика, 2003. – С. 243-248.

131. Михайло Брайчевський і УІТ // Український історик. – Ч. 1-5 (156-160). – 2003. – С. 60-71.

132. До проблеми історіософії Михайла Брайчевського // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Зб. наук. пр.: Пам’яті відом. Вчен. – іст., д-ра іст. наук М.Брайчевського. – Ч. 10 у 2 ч. – К., 2003. – Ч. 1. – С. 50-58.

133. «Хроніка–2000» і її творець // Українське слово. – 2003. – 17-23 липня. – Ч. 29. – С. 14

134. Глуховские миллионеры [про Терещенків] // Радуга. – 2003. – № 4. – С. 126-130.

135. Перший український консерватор. Імператив державної самостійності за Липинським // День. – 2003. – № 162 (1663). – С. 5.

136. Від редактора // Сакада Л. «Український історик» : генеза, тематика, постаті. К., 2003. – С. 7-8.

137. Голод 1933 року. Полеміка на сторінках «Дзеркала тижня» // Молода нація. – 2003. – № 2(27). – С. 252-255.

138. Пам’яті батька. Борис Сергійович Гирич (1939-2004) // Молода нація. – 2003. – 1(30). – С268-269.

139. Чи був планованим голод 1933 року, або коли вже українці перестануть бути жертвами обставин? // Дзеркало тижня. – № 26-27 (451-452) 12 липня 2003 р. – С. 27.

2004

140. П.Куліш на тлі суспільного життя // Молода нація. – 2004. – № 1 (30). – С. 5-13.

141. В.І.Вернадський і політичне українство // Хроніка 2000. – К.2004. – Вип.57-58. – С. 743-771. (доповнена й виправлена стаття зі збірника на пошану Я.Дашкевича)

142. Листи В.І.Вернадського до В.Л.Модзалевського // Хроніка 2000. – К., 2004. – Вип.57-58. – С. 616-623.

143. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів, 2004. – Т.1. – С. 441-454.

144. Володимир Антонович – будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України. – 2004. – № 1. – С. 47-49.

145. Андрій Жук: один із перших самостійників // Історія в школах України. – 2004. – № 3. – С. 51-53.

146. Вступне слово // Барвінський О. Спомини з мого життя. – Нью-Йорк-Київ,2004. – С. 11-14. (у співавторстві з Л.Винарем).

147. Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник. – Вип.8/9. – Київ-Нью-Йорк,2004. – 633-671. (у співавторстві з О.Тодійчук; вступне слово – с.633-639).

148. [рецензія] Журба О.І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини ХУІІІ-ХІХ ст. – Дніпропетровськ, 2003. – 314 с. // Український археографічний щорічник. – Вип.8/9. – Київ-Нью-Йорк, 2004. – С. 729-733.

149. Польська емансипація і українська самостійницька ідея на Наддніпрянщині у другій половині ХІХ – початку ХХ століть // Війна і мир, або «Українці і поляки: брати/вороги, сусіди…» (Бібліотека газети «День»). – К., 2004. – С. 382-390.

150. Увага: неофройдисти йдуть! // Дзеркало тижня. – 11 грудня 2004 р. – № 50(525). – С. 22.

151. До проблеми народництва та державництва у зв»язку з постаттю Михайла Грушевського // Держави, суспільства, культури. Схід і Захід. Збірник на пошану Ярослава Пеленського. Нью-Йорк, 2004. – С. 387-398.

152. Переяславська Рада: счастливая веха или трагическая ошибка ? Россия поглотила козацкую державу (інтерв’юрер В.Деменев) // Комсомольская правда. – 2004, 17 января. – С. 12.

153. Влада оголосила музеям війну [з приводу ліквідації музею Історії Києва у Кловському палаці] // Дзеркало тижня. – 2004, 2 жовтня. – № 39 (514). – С. 21.

2005

154. Від редакції [Передмова до помаранчового номера] // Молода нація. – 2005. – № 1(34). – С. 5-7.

155. Лікарю, вилікуйся сам! [полемічна стаття з приводу книжки В.Ващенка «Неврастенія: непрочитані історії (Деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М.Грушевського)] // Україна модерна. – 2005. – Ч. 9. – С. 273-286.

156. Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках «Літературно-наукового вісника» у 1907-1914 роках // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т.2. – Львів: Світ, 2005. – С. V-ХХІV (спільно з С. Паньковою).

157. В’ячеслав Липинський – узасаднювач української національної ідеї // Історія в школах України. – 2005. – № 8. – С. 45-50; № 9. – С. 44-47.

158. Листи кубанців до М.Грушевського [листи С. Ерастова і Л.Бича; вступне слово, частина коментаря, звірка з оригіналом] // пам’ятки України. – 2005. – Ч. 3-4. – С. 86-90. (спільно з В.Карпенко)

159. Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Україна. Наука і культура. – К., 2005. – Вип. 33. – С. 80-98.

160. Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка 2000. – К.,2005. – Вип.61-62. – С. 4-12.

2006

161. Некласичний шістдесятник. До спогадів Юлія Шелеста // Генеза. – 2006. – № 1(11). – С. 100-102.

162. Жук Андрій Ілліч // Енциклопедія історії України. – Т.3 (Е-Й). – К., 2006. – С. 170-171.

163. М.Грушевський і І.Франко: до історії взаємин // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 35-67.

164. Російська інтелігенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ столітть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя // Записки НТШ. – Т.CCLI. – Львів, 2006. – С. 162-190. (спільно з О.Радзивілл).

165. Від Данила Галицького до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій Ювіляра // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 7-26.

166. Грушевський і Франко // Вісник НТШ. – 2006. – Осінь-зима. – Ч. 36. – С. 21-24.

167. [рецензія] Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи.– К.: Критика, 2005. – Т. 1: 1841-1850 / Упоряд., комент. О.Федорук; підгот. текстів О.Федорука, Н.Хохлової; відп. ред. С. Захаркін. – 648 с. // Український археографічний щорічник. – Вип.10/11. – К., 2006. – С. 799-802.

168. [рецензія] Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука / упор. М.Дядюк. – Відп. ред. серії «Епістолярій» Л.Головата; НАНУ ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2004. – 156 с., іл. // Там само. – С. 803-805.

169. Програма курсу за вибором «Визначні постаті України» для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю // Історія в школах України. – 2006. – № 9. – С. 9-11.

170. Тріумфи сильних // Критика. – 2006. – Ч. 12 (грудень) (110). – С. 26-28. [Дискусія зі статтею В.Їлге у № 5].

171. Рецидиви синдрому «історичних народів», або як деякі сучасні німецькі історики дивляться на українські підручники з історії // Молода нація. – 2006. – № 2 (39). – С. 58-83. [повний варіант статті, скороченої в «Критиці» та відповідь її відповідальному редактору А.Мокроусову]

172. Історія – від «Генези», провокація – від Бузини // Слово Просвіти. – 2006. – 14-20 грудня. – ч.50 (375) (Варіант статті, що вийшла в газеті «Історія України»).

173. [рецензія] Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки НТШ в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. – Варшава-Львів-Нью-Йорк, 2005. – 350 с. // Вісник НТШ. – Ч. 36. – Львів., 2006. – С. 55.

2007

175. Шкільна історія // Україна молода. – 2007. – 13 січня. – С. 7. [полеміка зі статтею В.Колесніченка в газеті «Сегодня»].

176. Чого хочуть Колесниченки і їм подібні. Відповідь на черговий пасквіль у газеті «Сегодня» від 18 грудня 2006 р. // Історія України. – 2007. – Лютий. – № 5 (501). – С. 18-21.

177. Яку історію України нав’язує нам Бузина. Відповідь на закиди майстра від антиукраїнських провокацій Бузини про підручники з історії України // Історія України. – 2007. – Січень. – № 1 (497). – С. 9-12.

178. Пристрасті навколо підручників з історії // Історія України. – 2007. – Березень. – № 9 (505). – С. 3-7.

179. Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов // Вісник НТШ. – Ч. 37. – 2007. – С. 23-26.

180. М.Грушевський та І.Франко: громадське і приватне // Неопалима купина. – 2007. – Ч. 1-2. – С. 90-123.

181. Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського 1904-1910 рр. // Неопалима купина. – 2007. – Ч. 1-2. – С. 124-144 (тексти щоденника і коментарі; спільно з О.Тодійчук).

182. Михайло Грушевський та Іван Франко: громадське і приватне // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Дрогобич: «Коло», 2007. – С. 590-643.

183. Іван Франко на сторінках щоденника Михайла Грушевського // Там само. – С. 643 (спільно з О.Тодійчук).

184. Михайло Грушевський. Щоденник. (Фрагменти) // Там само. – С. 643-674. (підготовка текстів, коментарі, покажчик імен, спільно з О.Тодійчук; найповніший варіант подачі).

185. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства // Історія в школах України. – 2007. – № 3. – С. 55-56.

186. Грушевский Михаил Сергеевич // Православная энциклопедия. – М., 2007. – Т.13. – С. 389-391.

187. Михайло Грушевський в 1904-1905 роках. (За його щоденником) // Український історик. – 2007, Ч. 4 (172), 2008, ч.1-2 (173-174). – Т.ХLІІІ-ХLІV. – С. 75-94. (помилково вказаний співавтор О.Тодійчук).

188. Михайло Грушевський. Щоденник [1904-1905] [упорядкування й коментарі] // Український історик. – 2007, Ч. 4 (172), 2008, ч.1-2 (173-174). – С. 15-74. (співупорядниця – О.Тодійчук).

189. Знакова стаття Омеляна Пріцака [О.Пріцак про М.Грушевського в статті «У століття народин М.Грушевського»] // Україна модерна. – 2007. – Ч. 12 (1). – С. 149-169.

190. «Історичний шлях» у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам’ятки України. – 2007. – Ч. 1 (154). – С. 122-138.

191. Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України. – 2007. – № 8. – С. 31-38.

192. Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 16: На пошану докора історичних наук проф. С. В.Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці/ відп. Ред. В.Смолій: В 2-х частинах. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 243-252.

193. Чи дійсно українські підручники з історії України пишуть неправду? // Історія та правознавство (Харків). – 2007. – Березень. – № 9 (109). – С. 2-4 (допасований редакцією варіант статті з «Історії України).

194. Підручник як головний засіб будівництва держави // Історія та правознавство (Харків). – 2007. – Квітень. – № 11 (111) . – С. 9-12 (так само).

195. Висвітлення деяких питань історії Другої світової війни в українських підручниках: імперський погляд // Історія та правознавство. – Липень 2007. – № 19-21 (119-121). – С. 81-91 (варіант статті, що друкувалася в «Критиці»).

196. До щоденника В.Л.Модзалевського [вступне слово до фрагментів щоденника за 1908-1909 рр., підготовлені В.П.Бараном] // Хроніка 2000. – К., 2007. – Вип.59. – С. 125-126.

2008

197. Володимир Антонович – автор концепту Нової України // Дивослово. – 2008. – Березень. – Ч. 3 (612). – С. 59-62.

198. Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України. Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 18. – К., 2008. – С. 280-313.

199. Несправджені шанси української гуманітаристики. Вчені і наукові школи, знищені у 1930-х // ПолитикHall. – 2008. – № 41 июнь. – С. 48-53.

200. [рецензія] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с. Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866-1934). – Ополє, 2007. – 375 с // Український археографічний щорічник. – Вип.12. – К., 2008. – С. 774-779.

201. [некролог] Пріцак Омелян Йосипович (1919-2006) // Там само. – С. 845-848.

202. [некролог] Бутич Іван Лукич (1919-2007) // Там само. – С. 850-854.

203. Михайло Грушевський в 1904-1905 роках (продовження) // Український історик. – 2007-2008. – Ч. 3-4 (175-176) / 1-2 (177-178). – С. 200-235.

204. Жук Андрій Іллевич // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 399-401.

205. Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами // Історія в школах України. – 2088. – № 7-8. – С. 16-18.

206. Республіка чи гетьманат? [про державу П.Скоропадського] // Сучасність. – 2008. – № 8. – С. 35-41.

207. До проблеми «хто є хто?» Дніпропетровськ: виміри історичної долі // Хроніка-2000 / головний редактор Ю.Буряк. – Вип.73-74. – К., 2007-2008 // Літературна Україна. – 2008. – № 36 (5274). – С. 4

208. Передмова. Підп.: від упорядників // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С. 5-6.

209. Вільна Україна, політична група // Там само. – С189-190.

210. Латинники // Там само. – С. 619 (спільно з І.Підковою).

211. Благодійники. Коли нувориш стане сином української землі? // Народний депутат. – 2008. – Березень. – № 3 (39). – С. 85.

212. Думка експерта з приводу конфлікту між М.Грушевським і С. Єфремовим [до статті О.Зінченка «Великий та жахливий»] // ПолитикHall – № 40. – квітнень 2008. – С. 28.

213. Підручник як головний засіб побудови держави // Дзеркало тижня. – 2008. – № 19 (698). – 24 травня. – С. 22 (варіант скорочений статті з збірника на пошану С. Кульчицького).

214. Сила в інтерпретації (інтерв’ю з І.Гиричем) / розмовляв Р.Кабачій // Українськи тиждень. – 2008. – № 27 (36). – 4-10 липня. – С. 46-47. [тема, як наші військові поразки зробити позитивом]